Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Nhật Phi - Thu Hà SBD 48
Mô tả bài thi

Em là món quà quý giá mà anh có được trong cuộc sống.

Bình chọn các bài thi khác
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Trần Phương - Tuấn Minh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Kỳ Anh - Bích Ngọc
Kỳ Anh - Bích Ngọc SBD 22
Giang Linh - Việt Hưng
Giang Linh - Việt Hưng SBD 19
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Phương Chi - Ngọc Tuấn
Phương Chi - Ngọc Tuấn SBD 2
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10
Trà My - Đức Kiên
Trà My - Đức Kiên SBD 43

Gửi bài dự thi