Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Nhật Phi - Thu Hà SBD 48
Mô tả bài thi

Em là món quà quý giá mà anh có được trong cuộc sống.

Bình chọn các bài thi khác
Giang Linh - Việt Hưng
Giang Linh - Việt Hưng SBD 19
Duy Long – Như Quỳnh
Duy Long – Như Quỳnh SBD 6
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Kỳ Anh - Bích Ngọc
Kỳ Anh - Bích Ngọc SBD 22
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Việt Hưng - Thuỳ Linh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Thục Anh - Minh Tuấn
Thục Anh - Minh Tuấn SBD 16

Gửi bài dự thi