Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Nhật Phi - Thu Hà SBD 48
Mô tả bài thi

Em là món quà quý giá mà anh có được trong cuộc sống.

Bình chọn các bài thi khác
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn SBD 36
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Trà My - Đức Kiên
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Vân Anh - Tùng Lâm
Vân Anh - Tùng Lâm SBD 5
Phương Anh - Trung Hiếu
Phương Anh - Trung Hiếu SBD 23
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Nguyễn Thị Ngọc Hiền SBD 27

Gửi bài dự thi