Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Nhật Phi - Thu Hà SBD 48
Mô tả bài thi

Em là món quà quý giá mà anh có được trong cuộc sống.

Bình chọn các bài thi khác
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Hồng Nhung - Bá Giáp
Hồng Nhung - Bá Giáp SBD 38
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Ngọc Linh – Phương Thảo
Ngọc Linh – Phương Thảo SBD 9
Vân Anh - Tùng Lâm
Vân Anh - Tùng Lâm SBD 5
Thanh Tâm - Hoàng Sơn
Thanh Tâm - Hoàng Sơn SBD 21

Gửi bài dự thi