Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trần Quang Thắng SBD 47
Mô tả bài thi

Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Gặp được nhau đối với chúng ta là điều may mắn, được cùng nhau đi tiếp con đường này là hạnh phúc do chúng ta tạo ra.

Bình chọn các bài thi khác
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 32
Phương Anh - Trung Hiếu
Phương Anh - Trung Hiếu SBD 23
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 28
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4
Thục Anh - Minh Tuấn
Thục Anh - Minh Tuấn SBD 16
Thanh Mai - Anh Tú
Thanh Mai - Anh Tú SBD 18

Gửi bài dự thi