Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trần Quang Thắng SBD 47
Mô tả bài thi

Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Gặp được nhau đối với chúng ta là điều may mắn, được cùng nhau đi tiếp con đường này là hạnh phúc do chúng ta tạo ra.

Bình chọn các bài thi khác
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41
Thanh Tâm - Hoàng Sơn
Thanh Tâm - Hoàng Sơn SBD 21
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Trà My - Đức Kiên
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4
Thục Anh - Minh Tuấn
Thục Anh - Minh Tuấn SBD 16
Lâm Tùng - Lương Linh
Lâm Tùng - Lương Linh SBD 15
Trịnh Thinh - Thu Thủy
Trịnh Thinh - Thu Thủy SBD 33

Gửi bài dự thi