Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trần Quang Thắng SBD 47
Mô tả bài thi

Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Gặp được nhau đối với chúng ta là điều may mắn, được cùng nhau đi tiếp con đường này là hạnh phúc do chúng ta tạo ra.

Bình chọn các bài thi khác
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh SBD 14
Thúy Ly - Bùi kiên
Thúy Ly - Bùi kiên SBD 40
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Tùng Lâm SBD 11
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Thanh Tâm - Hoàng Sơn
Thanh Tâm - Hoàng Sơn SBD 21
Giang Linh - Việt Hưng
Giang Linh - Việt Hưng SBD 19
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26

Gửi bài dự thi