Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trần Quang Thắng SBD 47
Mô tả bài thi

Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra. Gặp được nhau đối với chúng ta là điều may mắn, được cùng nhau đi tiếp con đường này là hạnh phúc do chúng ta tạo ra.

Bình chọn các bài thi khác
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41
Đức Trung – Lê Thủy
Đức Trung – Lê Thủy SBD 3
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Ngọc Linh – Phương Thảo
Ngọc Linh – Phương Thảo SBD 9
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Tùng Lâm SBD 11

Gửi bài dự thi