Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Mô tả bài thi

Tình yêu sẽ khiến cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn khi em và anh sống hạnh phúc!

Bình chọn các bài thi khác
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Đức Trung – Lê Thủy
Đức Trung – Lê Thủy SBD 3
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10
Trà My - Đức Kiên
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Duy Long – Như Quỳnh
Duy Long – Như Quỳnh SBD 6

Gửi bài dự thi