Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Mô tả bài thi

Tình yêu sẽ khiến cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn khi em và anh sống hạnh phúc!

Bình chọn các bài thi khác
Việt Hưng - Thuỳ Linh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn SBD 36
Nguyễn Ánh -  Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Tùng Lâm SBD 11
Trà My - Đức Kiên
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Trịnh Thinh - Thu Thủy
Trịnh Thinh - Thu Thủy SBD 33
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47
Trần Phương - Tuấn Minh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42

Gửi bài dự thi