Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Mô tả bài thi

Tình yêu sẽ khiến cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn khi em và anh sống hạnh phúc!

Bình chọn các bài thi khác
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44

Gửi bài dự thi