Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Mô tả bài thi

Tình yêu sẽ khiến cho cuộc sống của ta tốt đẹp hơn khi em và anh sống hạnh phúc!

Bình chọn các bài thi khác
Ngọc Linh – Phương Thảo
Ngọc Linh – Phương Thảo SBD 9
Lâm Tùng - Lương Linh
Lâm Tùng - Lương Linh SBD 15
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Thục Anh - Minh Tuấn
Thục Anh - Minh Tuấn SBD 16
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Giang Linh - Việt Hưng
Giang Linh - Việt Hưng SBD 19

Gửi bài dự thi