Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Mô tả bài thi

Em và anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đó có thể được coi là tình yêu sét đánh nhưng em tin, mọi thứ sẽ không trôi qua nhanh. Mình sẽ cùng nắm tay nhau dài lâu.

Bình chọn các bài thi khác
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn SBD 36
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Đức Trung – Lê Thủy
Đức Trung – Lê Thủy SBD 3
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh SBD 14
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Tùng Lâm SBD 11
Thanh Tâm - Hoàng Sơn
Thanh Tâm - Hoàng Sơn SBD 21
Việt Hưng - Thuỳ Linh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47

Gửi bài dự thi