Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Mô tả bài thi

Em và anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đó có thể được coi là tình yêu sét đánh nhưng em tin, mọi thứ sẽ không trôi qua nhanh. Mình sẽ cùng nắm tay nhau dài lâu.

Bình chọn các bài thi khác
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41
Trần Phương - Tuấn Minh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Hồng Nhung - Bá Giáp
Hồng Nhung - Bá Giáp SBD 38
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Lâm Tùng - Lương Linh
Lâm Tùng - Lương Linh SBD 15
Nhật Phi - Thu Hà
Nhật Phi - Thu Hà SBD 48
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34

Gửi bài dự thi