Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Mô tả bài thi

Em và anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đó có thể được coi là tình yêu sét đánh nhưng em tin, mọi thứ sẽ không trôi qua nhanh. Mình sẽ cùng nắm tay nhau dài lâu.

Bình chọn các bài thi khác
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Phương Chi - Ngọc Tuấn
Phương Chi - Ngọc Tuấn SBD 2
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Việt Hưng - Thuỳ Linh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Nguyễn Ánh -  Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35

Gửi bài dự thi