Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Mô tả bài thi

Em và anh yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đó có thể được coi là tình yêu sét đánh nhưng em tin, mọi thứ sẽ không trôi qua nhanh. Mình sẽ cùng nắm tay nhau dài lâu.

Bình chọn các bài thi khác
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Kỳ Anh - Bích Ngọc
Kỳ Anh - Bích Ngọc SBD 22
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20
Phương Anh - Trường Giang
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Thanh Tâm - Hoàng Sơn
Thanh Tâm - Hoàng Sơn SBD 21
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Trịnh Thinh - Thu Thủy
Trịnh Thinh - Thu Thủy SBD 33
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35

Gửi bài dự thi