Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Mô tả bài thi

Em chẳng mong cầu giàu sang, cao quý, chỉ mong mình mãi hạnh phúc, bền lâu và luôn cười như trong những tấm hình này.

Bình chọn các bài thi khác
Thúy Ly - Bùi kiên
Thúy Ly - Bùi kiên SBD 40
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Ngọc Linh – Phương Thảo
Ngọc Linh – Phương Thảo SBD 9
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41
Nguyễn Ánh -  Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4

Gửi bài dự thi