Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Mô tả bài thi

Em chẳng mong cầu giàu sang, cao quý, chỉ mong mình mãi hạnh phúc, bền lâu và luôn cười như trong những tấm hình này.

Bình chọn các bài thi khác
Ngọc Linh – Phương Thảo
Ngọc Linh – Phương Thảo SBD 9
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 28
Vân Anh - Tùng Lâm
Vân Anh - Tùng Lâm SBD 5
Trịnh Thinh - Thu Thủy
Trịnh Thinh - Thu Thủy SBD 33
Nhật Phi - Thu Hà
Nhật Phi - Thu Hà SBD 48
Hồng Nhung - Bá Giáp
Hồng Nhung - Bá Giáp SBD 38
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10
Phương Chi - Ngọc Tuấn
Phương Chi - Ngọc Tuấn SBD 2

Gửi bài dự thi