Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Mô tả bài thi

Em chẳng mong cầu giàu sang, cao quý, chỉ mong mình mãi hạnh phúc, bền lâu và luôn cười như trong những tấm hình này.

Bình chọn các bài thi khác
Việt Hưng - Thuỳ Linh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Thanh Mai - Anh Tú
Thanh Mai - Anh Tú SBD 18
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Duy Long – Như Quỳnh
Duy Long – Như Quỳnh SBD 6
Giang Linh - Việt Hưng
Giang Linh - Việt Hưng SBD 19
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Phương Anh - Trung Hiếu
Phương Anh - Trung Hiếu SBD 23
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10

Gửi bài dự thi