Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Mô tả bài thi

Em chẳng mong cầu giàu sang, cao quý, chỉ mong mình mãi hạnh phúc, bền lâu và luôn cười như trong những tấm hình này.

Bình chọn các bài thi khác
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 28
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 32
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Phương Anh - Trường Giang
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24

Gửi bài dự thi