Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Thúy Ly - Bùi kiên SBD 40
Mô tả bài thi

Mỗi người sẽ luôn có một nửa dành cho mình trong cuộc đời này và em có anh, đó là niềm hạnh phúc và may mắn của em.

Bình chọn các bài thi khác
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Trần Phương - Tuấn Minh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Thục Anh - Minh Tuấn
Thục Anh - Minh Tuấn SBD 16
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn SBD 36
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Trà My - Đức Kiên
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Việt Hưng - Thuỳ Linh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31

Gửi bài dự thi