Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Thúy Ly - Bùi kiên SBD 40
Mô tả bài thi

Mỗi người sẽ luôn có một nửa dành cho mình trong cuộc đời này và em có anh, đó là niềm hạnh phúc và may mắn của em.

Bình chọn các bài thi khác
Nhật Phi - Thu Hà
Nhật Phi - Thu Hà SBD 48
Nguyễn Ánh -  Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Phương Anh - Trường Giang
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh SBD 14
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47
Phương Trang - Phạm Hùng
Phương Trang - Phạm Hùng SBD 1
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 32
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13

Gửi bài dự thi