Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Thúy Ly - Bùi kiên SBD 40
Mô tả bài thi

Mỗi người sẽ luôn có một nửa dành cho mình trong cuộc đời này và em có anh, đó là niềm hạnh phúc và may mắn của em.

Bình chọn các bài thi khác
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Ngọc Hà- Cao Linh
Ngọc Hà- Cao Linh SBD 17
Trần Phương - Tuấn Minh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 28
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39

Gửi bài dự thi