Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Mô tả bài thi

Thực hiện bộ ảnh tại tòa nhà DOJI Tower để kỷ niệm tình yêu của chúng mình. Đó là cách cả hai vẫn hay làm với nhau để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp.

Bình chọn các bài thi khác
Nhật Phi - Thu Hà
Nhật Phi - Thu Hà SBD 48
Hồng Nhung - Bá Giáp
Hồng Nhung - Bá Giáp SBD 38
Phương Chi - Ngọc Tuấn
Phương Chi - Ngọc Tuấn SBD 2
Phương Anh - Trường Giang
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Việt Hưng - Thuỳ Linh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35

Gửi bài dự thi