Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Mô tả bài thi

Thực hiện bộ ảnh tại tòa nhà DOJI Tower để kỷ niệm tình yêu của chúng mình. Đó là cách cả hai vẫn hay làm với nhau để lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp.

Bình chọn các bài thi khác
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Tùng Lâm SBD 11
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20
Lâm Tùng - Lương Linh
Lâm Tùng - Lương Linh SBD 15
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Hồng Nhung - Bá Giáp
Hồng Nhung - Bá Giáp SBD 38
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Thanh Mai - Anh Tú
Thanh Mai - Anh Tú SBD 18
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7

Gửi bài dự thi