Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Mai Nguyễn SBD 36
Mô tả bài thi

Đã rất lâu rồi bọn mình mới gặp nhau, và cùng nhau dạo vòng quanh những con phố Hà Nội. DOJI Tower là một địa điểm mới, lên ảnh rất đẹp, chúng mình quyết định chụp vài tấm ảnh để kỷ niệm nhân ngày gặp lại nhau.

Bình chọn các bài thi khác
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41
Kỳ Anh - Bích Ngọc
Kỳ Anh - Bích Ngọc SBD 22
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 32
Hồng Nhung - Bá Giáp
Hồng Nhung - Bá Giáp SBD 38
Đức Trung – Lê Thủy
Đức Trung – Lê Thủy SBD 3
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 28
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20

Gửi bài dự thi