Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Mô tả bài thi

Mỗi một năm qua đi, em lại muốn cùng anh nắm tay đi tiếp quãng đường còn lại, vượt qua gian khó trong cuộc sống.

Bình chọn các bài thi khác
Thúy Ly - Bùi kiên
Thúy Ly - Bùi kiên SBD 40
Ngọc Hà- Cao Linh
Ngọc Hà- Cao Linh SBD 17
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 32
Phương Anh - Trung Hiếu
Phương Anh - Trung Hiếu SBD 23
Phương Anh - Trường Giang
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13

Gửi bài dự thi