Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Mô tả bài thi

Mỗi một năm qua đi, em lại muốn cùng anh nắm tay đi tiếp quãng đường còn lại, vượt qua gian khó trong cuộc sống.

Bình chọn các bài thi khác
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Phương Anh - Trường Giang
Phương Anh - Trường Giang SBD 45
Thanh Mai - Anh Tú
Thanh Mai - Anh Tú SBD 18
Duy Long – Như Quỳnh
Duy Long – Như Quỳnh SBD 6
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12

Gửi bài dự thi