Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Mô tả bài thi

Mỗi một năm qua đi, em lại muốn cùng anh nắm tay đi tiếp quãng đường còn lại, vượt qua gian khó trong cuộc sống.

Bình chọn các bài thi khác
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Nguyễn Ánh -  Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Duy Long – Như Quỳnh
Duy Long – Như Quỳnh SBD 6
Phương Trang - Phạm Hùng
Phương Trang - Phạm Hùng SBD 1

Gửi bài dự thi