Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Mô tả bài thi

Mùa đông giá lạnh sắp tới và em thấy mình thật may mắn khi có anh. Em sẽ không phải sợ lạnh vì đã có vòng tay của anh ôm mỗi khi trời trở gió.

Bình chọn các bài thi khác
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Phương Trang - Phạm Hùng
Phương Trang - Phạm Hùng SBD 1
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 32
Hồng Nhung - Bá Giáp
Hồng Nhung - Bá Giáp SBD 38
Vân Anh - Tùng Lâm
Vân Anh - Tùng Lâm SBD 5
Nguyễn Ánh -  Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh SBD 14

Gửi bài dự thi