Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Mô tả bài thi

Mùa đông giá lạnh sắp tới và em thấy mình thật may mắn khi có anh. Em sẽ không phải sợ lạnh vì đã có vòng tay của anh ôm mỗi khi trời trở gió.

Bình chọn các bài thi khác
Thục Anh - Minh Tuấn
Thục Anh - Minh Tuấn SBD 16
Trà My - Đức Kiên
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Thuý An - Hàm Sơn
Thuý An - Hàm Sơn SBD 39
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Giang Linh - Việt Hưng
Giang Linh - Việt Hưng SBD 19
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20
Việt Hưng - Thuỳ Linh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Tùng Lâm SBD 11

Gửi bài dự thi