Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Mô tả bài thi

Mùa đông giá lạnh sắp tới và em thấy mình thật may mắn khi có anh. Em sẽ không phải sợ lạnh vì đã có vòng tay của anh ôm mỗi khi trời trở gió.

Bình chọn các bài thi khác
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 28
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Kỳ Anh - Bích Ngọc
Kỳ Anh - Bích Ngọc SBD 22

Gửi bài dự thi