Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Mô tả bài thi

Em muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu cho tới mãi sau này. Em yêu anh.

Bình chọn các bài thi khác
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Ngọc Linh – Phương Thảo
Ngọc Linh – Phương Thảo SBD 9
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41

Gửi bài dự thi