Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Mô tả bài thi

Em muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu cho tới mãi sau này. Em yêu anh.

Bình chọn các bài thi khác
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Giang Linh - Việt Hưng
Giang Linh - Việt Hưng SBD 19
Phương Anh - Trung Hiếu
Phương Anh - Trung Hiếu SBD 23
Nguyễn Ánh -  Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh SBD 14

Gửi bài dự thi