Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Việt Hưng - Thuỳ Linh SBD 31
Mô tả bài thi

Em muốn cùng anh viết tiếp câu chuyện tình yêu cho tới mãi sau này. Em yêu anh.

Bình chọn các bài thi khác
Duy Long – Như Quỳnh
Duy Long – Như Quỳnh SBD 6
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Phương Anh - Trung Hiếu
Phương Anh - Trung Hiếu SBD 23
Thúy Ly - Bùi kiên
Thúy Ly - Bùi kiên SBD 40
Lâm Tùng - Lương Linh
Lâm Tùng - Lương Linh SBD 15
Phương Linh - Xuân Thắng
Phương Linh - Xuân Thắng SBD 10
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4

Gửi bài dự thi