Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Mô tả bài thi

Mỗi khoảnh khắc trong bức ảnh đều gợi nhớ cho em những giấy phút vui vẻ, hạnh phúc bên anh. Anh là người mà em sẽ muốn đồng hành trong suốt quãng đường đời còn lại.

Bình chọn các bài thi khác
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn SBD 36
Phương Trang - Phạm Hùng
Phương Trang - Phạm Hùng SBD 1
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Thúy Ly - Bùi kiên
Thúy Ly - Bùi kiên SBD 40
Trần Phương - Tuấn Minh
Trần Phương - Tuấn Minh SBD 42
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4

Gửi bài dự thi