Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Mô tả bài thi

Mỗi khoảnh khắc trong bức ảnh đều gợi nhớ cho em những giấy phút vui vẻ, hạnh phúc bên anh. Anh là người mà em sẽ muốn đồng hành trong suốt quãng đường đời còn lại.

Bình chọn các bài thi khác
Cường – Giang
Cường – Giang SBD 4
Trần Phúc Mạnh
Trần Phúc Mạnh SBD 12
Mạnh Dũng - Trà Giang
Mạnh Dũng - Trà Giang SBD 20
Thanh Tâm - Hoàng Sơn
Thanh Tâm - Hoàng Sơn SBD 21
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Duy Long – Như Quỳnh
Duy Long – Như Quỳnh SBD 6
Nguyễn Thị Ngọc Hiền
Nguyễn Thị Ngọc Hiền SBD 27
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7

Gửi bài dự thi