Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Mô tả bài thi

Mỗi khoảnh khắc bên anh đều khiến trái tim em rung động. Dù ngày hay đêm, hè tới hay đông sang, em đều muốn được anh ôm trong lòng và nắm tay đi bất cứ nơi đâu.

Bình chọn các bài thi khác
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn SBD 36
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Trà My - Đức Kiên
Trà My - Đức Kiên SBD 43
Đức Trung – Lê Thủy
Đức Trung – Lê Thủy SBD 3
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Ngọc Hà- Cao Linh
Ngọc Hà- Cao Linh SBD 17
Giang Linh - Việt Hưng
Giang Linh - Việt Hưng SBD 19

Gửi bài dự thi