Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Mô tả bài thi

Mỗi khoảnh khắc bên anh đều khiến trái tim em rung động. Dù ngày hay đêm, hè tới hay đông sang, em đều muốn được anh ôm trong lòng và nắm tay đi bất cứ nơi đâu.

Bình chọn các bài thi khác
Mai Nguyễn
Mai Nguyễn SBD 36
Vũ Thị Thủy
Vũ Thị Thủy SBD 13
Hồng Nhung - Bá Giáp
Hồng Nhung - Bá Giáp SBD 38
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 32
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44
Ngọc Linh – Phương Thảo
Ngọc Linh – Phương Thảo SBD 9
Trịnh Thinh - Thu Thủy
Trịnh Thinh - Thu Thủy SBD 33

Gửi bài dự thi