Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Mô tả bài thi

Mùa đông lại sắp đến, mỗi mùa qua đi, em lại muốn ghi dấu khoảnh khắc tình yêu của chúng mình. Năm nay, em chọn chụp tại tòa nhà DOJI Tower để kỷ niệm.

Bình chọn các bài thi khác
Trịnh Thinh - Thu Thủy
Trịnh Thinh - Thu Thủy SBD 33
Sơn Đông – Ngô Ly
Sơn Đông – Ngô Ly SBD 8
Phương Thảo - Đình Thích
Phương Thảo - Đình Thích SBD 35
Tuyết Mai - Đức Anh
Tuyết Mai - Đức Anh SBD 25
Nguyễn Thị Yến Nhi
Nguyễn Thị Yến Nhi SBD 41
Trần Hữu Quý
Trần Hữu Quý SBD 32
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh SBD 14
Lâm Tùng - Lương Linh
Lâm Tùng - Lương Linh SBD 15

Gửi bài dự thi