Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Mô tả bài thi

Mùa đông lại sắp đến, mỗi mùa qua đi, em lại muốn ghi dấu khoảnh khắc tình yêu của chúng mình. Năm nay, em chọn chụp tại tòa nhà DOJI Tower để kỷ niệm.

Bình chọn các bài thi khác
Thu trang - Lê hiếu
Thu trang - Lê hiếu SBD 34
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Phương Chi - Ngọc Tuấn
Phương Chi - Ngọc Tuấn SBD 2
Nguyễn Tùng Lâm
Nguyễn Tùng Lâm SBD 11
Trần Quang Thắng
Trần Quang Thắng SBD 47
Ngọc Hà- Cao Linh
Ngọc Hà- Cao Linh SBD 17
Đặng Phượng - Thanh Sơn
Đặng Phượng - Thanh Sơn SBD 44

Gửi bài dự thi