Bài dự thi

Bài thi thí sinh
Phương Anh - Trung Hiếu SBD 23
Mô tả bài thi

Bộ ảnh chụp buổi tối với anh đèn lung linh, huyền ảo cũng đẹp như tình yêu của chúng mình vậy.

Bình chọn các bài thi khác
Ngọc Hà- Cao Linh
Ngọc Hà- Cao Linh SBD 17
Trịnh Thinh - Thu Thủy
Trịnh Thinh - Thu Thủy SBD 33
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh
Mai Xuân Khải - Tạ Thuỳ Linh SBD 24
Nguyễn Ánh -  Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 30
Nguyễn Ánh - Trọng Việt
Nguyễn Ánh - Trọng Việt SBD 26
Đức Trung – Lê Thủy
Đức Trung – Lê Thủy SBD 3
Duy Diên – Tuyết Nhung
Duy Diên – Tuyết Nhung SBD 7
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh
Tiến Hoàn - Nhâm Quỳnh SBD 14

Gửi bài dự thi